Pikachu Naruto Action Figure
Pikachu Naruto Action Figure
Pikachu Naruto Action Figure
Pikachu Naruto Action Figure
Pikachu Naruto Action Figure
Pikachu Naruto Action Figure
Pikachu Naruto Action Figure
Pikachu Naruto Action Figure

Pikachu Naruto Action Figure

Regular price $40.00
/  • Size: 10cm
  • Material: PVC